Algemene voorwaarden voor de trainingen bij Sensi skin Academy:

Per 1 jan 2023/2024

 

 1. Overeenkomst en aanmeldingen voor training aanvraag:
 2. Deze schriftelijke overeenkomst is bindend;
 3. De twee partijen die deze overeenkomst aangaan zijn Sensi skin academy en de opdrachtgever die op aanmelding van de gekozen training staan;
 4. Bij verhindering van de opdrachtgever voor gekozen training, heeft de opdrachtgever het recht om iemand anders als vervanger te sturen en haar plaats in te nemen tijdens de training;
 5. Wanneer er niet aan de training kan worden deelgenomen is het volledige bedrag van de training vanaf de trainings-dag wel verschuldigd.
 6. De training kan dan alsnog plaatsvinden binnen maximaal 4 maanden na oorspronkelijke trainingsdatum. Na 4 maanden vervallen alle rechten van de opdrachtgever;
 7. De trainingsdatum mag één keer plaatsvinden;
 8. Indien een training is gereserveerd zonder datum, is een verplichting vanuit de opdrachtgever het volledige bedrag van de gekozen training op de aanvraag binnen de 4 weken volledig te voldoen aan Sensi skin academy. Daarna heeft de opdrachtgever nog uiterlijk 3 maanden de tijd om de training te volgen. Na deze 3 maanden komen alle rechten te vervallen.

 

 1. Betalingen:

Bij het afsluiten van de overeenkomst en het ondertekenen van de aanmelding, krijgt de deelnemer een bevestiging via mail van ontvangst van de overeenkomst en in bijlage factuur van de overeengekomen training, met verzoek tot betaling van het volledige bedrag binnen de 14 dagen van datum factuur. Wanneer de betaling ontvangen is,  is uw training pas definitief.

 

Betalingen kunnen gebeuren op het rekeningnummer:

BE16 7350 5024 4974

Op naam van Sensi

Met vermelding factuurnummer.

 

 1. Herroeping

Bent u ondernemer dan slaat het volgende herroepingsrecht/ op u. Herroepings-plicht geldt volgens de wet alleen voor particulieren.

 

 1. Als particulier gebruiker heeft u het recht binnen 7 dagen zonder verklaring de overeenkomst te annuleren. Na deze 7 dagen heeft u een betalingsverplichting. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, via email (agna@instituut-sensi.be) of per post (Breendonkstraat 16 /3800 Sint-Truiden).
 2. Bij het annuleren van uw overeenkomst zullen wij binnen 14 dagen, indien er al een aanbetaling is gedaan, het door u betaalde bedrag terug storten op de bij ons bekende rekening.

 

 1. Annuleren van de deelname

 

 1. Annulering van de deelname aan onze training na het verstrijken van de herroepingsplicht zal schriftelijk moeten gebeuren, zie overstaand adres bij punt C. herroeping. Indien annulering binnen de herroeping valt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.
 2. Na het verstrijken van de herroepingsplicht worden annuleringskosten in rekening gebracht.
 • € 50,- voor administratiekosten bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de training maar na vervallen van herroeping voorwaarde van 1 week na overeenkomst.
 • 50 % van de overeengekomen trainingskosten, indien de training geannuleerd wordt binnen 4 tot 2 weken voor datum van de trainingsdag;
 • 80 % van de overeengekomen trainingskosten, indien de training geannuleerd wordt binnen de 2 tot 1 week voor datum van de trainingsdag;
 • 100 % van de overeengekomen trainingskosten, indien de training geannuleerd wordt minder dan 1 week voor datum van de trainingsdag.

 

De datum van binnenkomst van uw annulering is deze voor berekening van doorslaggevende betekenis.

 

 1. Garantie

 

 1. Uitgesloten zijn letselschade van leven, lichaam, kleding schade of schadevergoedingen die ontstaan door behandelingen, die uitgevoerd zijn door, de opdrachtgever, vanwege nalatigheid, onkundig uitvoering en opzettelijke schade toebrengen aan personen en/of voorwerpen.

 

 1. Algemeen

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om bij uitval, van de docent of overmacht de training te annuleren of naar later tijdstip te verplaatsen. Wij zullen eerst proberen een vervanging te regelen;
 2. Bij een te klein deelnemersaantal, behouden wij het recht om de training tot 1 week van te voren te annuleren. Het minimale aantal cursisten voor Sint-Truiden zijn 3 deelnemers;
 3. Bij annulering wordt een alternatieve optie aangeboden.
 4. Instructies die/door de onderwijsdocent gegeven worden moeten ten alle tijden tijdens training worden opgevolgd en wordt altijd zorgvuldig met materialen omgegaan die beschikbaar worden gesteld. Bij diefstal wordt aangifte gedaan. Bij opzettelijke vernieling van materialen worden de kosten bij veroorzaker in rekening gebracht.
 5. De training kan achteraf niet worden gerestitueerd.
 6. De producten van het starterspakker of andere producten aangekocht worden uit hygiënische overwegingen niet terugbetaald tenzij de verpakking of de houdbaarheidsdatum niet in orde is.